AuctionNo. 第21回 大日オークション
EntryNo. 606
MemberNo. DAINICHI
Variety Karashi
Offspring of KONISHIKOIFARM
Size 93 cm
Age 5
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/EtkGskdYhS0
Back